16 maj 2017
Individuel terapi
Individuel terapi
 • Stress
 • angst
 • Traumer
 • Manglende selvværd
 • Ensomhed
 • Problemer i relationer fx på jobbet eller i familien

 

Jeg tilbyder individuel terapi, og lægger her stor vægt på det relationelle, så du oplever en tryg ramme, hvor du frit kan tale om det der er svært. Sammen finder vi nye vinkler på problemerne og nye veje at gå.

15 maj 2017
Familier
Forældresamtaler og familiesamtaler

Oplever I at det kan være svært at tale med jeres barn om tabuiserede emner i familien? Det kan fx være psykisk eller fysisk sygdom hos familiemedlem, skilsmisse eller lign. Mange forældre undlader at tale om det der er svært, da de ikke ønsker at gøre deres børn kede af det. Men det er vigtigt at børn hører sandheden også selvom det er svært. Børn fornemmer hurtigt når noget er galt, og hvis ikke vi møder dem i det, vil de selv begynde at skabe deres egne sandheder, om det der foregår, da de har brug for at kende til det, for at få det til at give mening, og ikke mindst for at undgå at de tager skylden for det der foregår.

Forløbet kan bestå af en forældresamtale og herefter 1-2 samtaler hvor barnet deltager sammen med forældrene.
Jeg arbejder ud fra principperne i bøgerne af Karen Glistrup – Hvad børn ikke ved har de ondt af.

Yderligere info
Link: www.snakomdet.dk
Link: Hvad børn ikke ved (artikel)

Familie terapi
 • Trivselsproblemer for børn og / eller forældre
 • Skolevægring
 • Svært ved at sætte passende rammer for barnet
 • Uenighed om børneopdragelse
 • Hjælp til at samarbejde med systemet – herunder fx skole og / eller familie afdeling.

 

Hos mig lærer I at se bag adfærden og få nye forståelser og veje at gå som familie. Hvis I føler at I er kørt fast i problemerne og skal have hjælp af systemet, herunder skole og forvaltning, kan jeg tilbyde jer et forløb hvor jeg guider jer igennem systemet, og eventuelt deltager som bisidder til møder så I kender jeres rettigheder og oplever at blive hørt, mødt og forstået.

 

Skilsmisserådgivning
 • Manglende og dårlig kommunikation hos forældrene
 • Bruger børnene som budbringere
 • Forståelse for børns behov i en skilsmisse
 • Børns reaktioner efter en skilsmisse
 • At have sit fokus på børnenes behov
 • At lære at omgås hinanden på en passende måde

 

Jeg er certificeret i såvel PREP og SES. Begge er pædagogiske kurser / rådgivning, i forhold til hvordan man bedst støtter sine børn i forløbet. Det kan have alvorlige konsekvenser for børns trivsel, hvis ikke forældrene formår at samarbejde.

Der er fokus på tre områder – samarbejde, børnenes behov og egen proces.

 

Konflikter i nære relationer

Konflikter i nære relationer er ofte forekommende.Fx. mor datter problematikker. De fleste løser vi selv, men ind i mellem sker det, at en konflikt tager en drejning, der gør, at man ikke selv er i stand til at løse den. Jo mere man forsøger, jo større bliver konflikten ofte. Jeg kan hjælpe jer med at lytte til hinanden, få nye perspektiver på konflikter og sammen finde løsninger, der kan bringe jer nærmere hinanden.

15 maj 2017
Parterapi
PARTERAPI
 • Oplevelse af at være gledet fra hinanden
 • Utroskab
 • Hverdagskonflikter
 • Manglende tid og fokus på parforholdet.
 • Dårlig og manglende kommunikation, hvor de samme dårlige mønstre gentager sig og man ikke føler sig hørt, mødt og forstået
 • Et ønske om at finde tilbage til kærligheden, nærheden og trygheden

 

EFT-Parterapi, med afsæt i tryg tilknytning. Evidensbaseret empatisk metode, med virkelig gode resultater.

Læs mere her:
https://dkceft.dk/hvad-er-emotionsfokuseret-parterapi/

Jeg arbejder desuden med afsæt i PREP, som giver konkrete redskaber til at skabe gode og konstruktive samtaler, hvordan man kan pleje sit parforhold i hverdagen, og råd til hvordan I kan pleje jeres venskab, intimitet og fælles værdier.

Jeg er certificeret i Partjek, og tilbyder altid at lave dette, som en del af forløbet og gerne i starten eller inden terapien opstartes.

15 maj 2017
Til Kommuner
Til Kommuner

Jeg tilbyder kvalificeret og professionel støtte til familier indenfor:

 • Skilsmisserådgivning
 • Parterapi / Rådgivning
 • Familie terapi på et narrativt og systemisk grundlag
 • Støtte / kontaktperson for børn og unge
 • § 54 støtte til forældre med anbragte børn

 

Der tilbydes både forløb efter serviceloves § 11.3 samt længerevarende forløb efter § 52.3. Kontakt mig venligst for at høre hvad jeg kan tilbyde i forhold til den stillede opgave.

 

Side bar