Services
Individuel terapi
  • Stress
  • angst
  • Traumer
  • Manglende selvværd
  • Ensomhed
  • Problemer i relationer fx på jobbet eller i familien

 

Jeg tilbyder individuel terapi, og lægger her stor vægt på det relationelle, så du oplever en tryg ramme, hvor du frit kan tale om det der er svært. Sammen finder vi nye vinkler på problemerne og nye veje at gå.